Akademinė etika

Bendrieji Kolegijos akademinės etikos kodekso tikslai

 • puoselėti ir įtvirtinti pagrindinius krikščioniškos akademinės veiklos vertybinius principus:
  tiesos ir doros siekimą, akademinę laisvę bei atsakingą naudojimąsi ja;
 • kurti demokratišką pasitikėjimą, kūrybingumą ir dvasingumą skatinančią atmosferą ILK;
 • tarpasmeninius ILK bendruomenės narių santykius grįsti evangelinėmis ir bendražmogiškosiomis vertybėmis.
 • įtvirtinti ILK bendruomenę etinį aspektą laikyti svarbia bet kokio klausimo sprendimo dalimi;
 • nubrėžti atsakingos tolerancijos ribas: reglamentuoti akademinės etikos požiūriu vengtiną
  elgesį;
 • padėti ILK bendruomenei vertinti ir spręsti konkrečias akademinio gyvenimo situacijas, kuriose
  iškyla etinio pobūdžio klausimai.

Kolegijos etikos komiteto nariai

Komiteto pirmininkas – Rimantas Viedrynaitis (kolegijos lektorius).

 • Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, studijų ir mokslo vadovė / direktoriaus pavaduotoja;
 • Kristina Juronienė, studijų programos kuratorė;
 • Agnė Baltuškienė, studijų programos kuratorė;
 • Prof. dr. Rūta Marija Andriekienė, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto Andragogikos katedros profesorė;
 • Ramunė Vaičiulytė, Grožio terapija studijų programos studentė (GT-18).
 • Erika Dragūnaitytė, Grožio terapija studijų programos studentė (GT-17).
 • Kristina Grumadaitė, kolegijos lektorė, Erasmus+ koordinatorė.