Kulinarinis menas2018-11-21T13:45:00+00:00

Apie programą

Kulinarinio meno studijų programa – vienintelė Lietuvoje! Kulinarinis menas – tai unikali studijų programa, kurios tikslas yra parengti kulinarinio meno srities specialistus, gebančius praktikoje taikyti fundamentalias ir pažangias maisto technologijų žinias, efektyviai spręsti žaliavų saugos ir kokybės užtikrinimo, maisto ir maisto grandinės procesų valdymo, maitinimo paslaugų organizavimo klausimus, vertinti maitinimo įmonės veiklos rodiklius ir aplinkos pokyčius, vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis ir socialine atsakomybe nuolat siekti asmeninio tobulėjimo ir paslaugų efektyvumo.

Kam skirta:

 • ryžtingiems, kūrybingiems ir ambicingiems, norintiems sužinoti, išmokti ir pasiekti kulinarinio mokslo aukštumų gastronomijos pasaulyje;
 • norintiems tobulinti profesinius įgūdžius aukščiausiame profesiniame lygmenyje;
 • siekiantiems tapti geriausiais virtuvės šefais ir įkurti bei valdyti savo maitinimo paslaugų įmonę.

Kodėl vienintelė:

 • vyriausiasis Kulinarinio meno studijų programos virtuvės šefas – Xavier Bouriot iš Prancūzijos, dėstytojai praktikai iš Ispanijos, Didžiosios Britanijos, JAV; žymūs geriausių Lietuvos restoranų virtuvių šefai;
 • išskirtinis studijų programos turinys, pagrįstas moduline sistema ir nuolatiniu praktinių įgūdžių tobulinimu, naudojant pažangiausias maisto technologijas ir moderniausius virtuvės įrengimus;
 • individualus dėmesys studentui – iki 15 studentų grupėje;
 • išvykos ir susitikimai su Lietuvoje pažangias gamybos technologijas naudojančių pramonės įmonių atstovais, ekologinių ūkių vadovais, produktų augintojais ir tiekėjais;
 • tarptautinių partnerių tinklas praktikoms atlikti Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Ispanijoje;
 • išvykos į Prancūziją, Ispaniją ir Didžiąją Britaniją susipažinti su restoranų konceptų įvairove, susitikti su restoranų virtuvės šefais, aplankyti produktų augintojus ir tiekėjus.

Programos valstybinis kodas: 6531FX017
Studijų kryptis: Maisto technologijos
Krypčių grupė: technologijų mokslai
Studijų trukmė: nuolatinės – 3 metai (galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas)
Programos apimtis kreditais: 180 ECTS
Suteikiama kvalifikacija: Technologijų mokslų profesinis bakalauras

Studijų programos aprašas

Profesinės karjeros galimybės

Baigusieji Kulinarinis menas studijų programą gebės profesionaliai dirbti su maisto gamyba ir maitinimo paslaugų organizavimu susijusį darbą: gamybos vadovo, virtuvės šefo, virtuvės šefo padėjėjo, maitinimo įmonės technologo, maitinimo paslaugų įmonės vadovo ir administratoriaus pareigose viešojo maitinimo (restoranuose, kavinėse, baruose, viešbučiuose) ir kitose maitinimo paslaugų organizavimo įmonėse. Taip pat absolventai bus pasirengę dirbti savarankiškai – įsteigti ir valdyti maitinimo paslaugų įmones.

Tolesnių studijų galimybės: baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas galės toliau jas tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos technologijų mokslų studijų krypčių programose šalies ir užsienio universitetuose.

Studijos ir praktika

Studijų moduliai: Profesijos filosofija; Maisto mokslas; Maisto gamybos technologijų pagrindai; Maisto gamybos technologijų praktika; Subalansuota mityba; Pažangios maisto gamybos technologijos; Profesinės veiklos praktika; Banketų ir renginių maitinimo organizavimas; Maitinimo paslaugų valdymas; Kulinarinio meno entreprenerystė; Baigiamasis darbas; Baigiamasis egzaminas.

Studijų krypties dalykai: Maisto mikrobiologija; Maisto chemija ir analizė; Maisto gamybos technologijų pagrindai; Pažangios maisto gamybos technologijos; Sveikos mitybos pagrindai; Banketų ir renginių maitinimo organizavimo pagrindai; Meniu planavimas ir kainodara; Mokomoji praktika; Profesinės veiklos praktika; Maitinimo įmonių veiklos organizavimas; Maitinimo įmonės finansų apskaita; Baigiamasis darbas, Baigiamasis egzaminas.

Kulinarinio meno studijų programoje studentai turi galimybes susiformuoti  modulį, kuris apima ne mažiau nei 9 kreditus ir pasirinkimai galimi iš bendrosios studijų dalies skirtingų studijų dalykų. Toks pasirinkimas sudaro galimybes studentams atsakingai formuotis savarankiško mokymosi įgūdžius, o kolegijai – realizuoti į studentą orientuotas individualizuotas studijas.

Tarptautinė patirtis: ERASMUS+ studijos ir praktika.

Priėmimo sąlygos

2018 metų priėmimo į Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studijų programas taisyklės 

Minimalus išsilavinimas: vidurinis

Papildomi balai:

 • tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I-III vietų laimėjimas*;
 • profesinė patirtis. Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu arba vienerių metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją (1 balas)*;
 • bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karinės tarnybos baigimo pažymėjimas (0,5 balo)*;
 • brandos darbo įvertinimas (Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 balai įvertinimas) (0,25 balo)*;
 • dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (0,25 balo)*

*Papildomus duomenis studentas pažymi pats pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje.