Įvaizdžio dizainas2018-09-01T11:14:50+00:00

Apie programą

Programos tikslas – parengti mados dizaino specialistą, gebantį sukurti vientisą įvaizdį, pritaikyti jį prie individualių užsakovo poreikių bei įgyvendinti remiantis vidinės ir išorinės darnos principais. Programos išskirtinumas – krikščioniškos vertybės ir visuminis požiūris į asmenybę.

Programos valstybinis kodas: 6531PX001
Studijų kryptis: Dizainas
Studijų krypčių grupė: Menai
Studijų trukmė: nuolatinės – 3 metai (galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas)
Programos apimtis kreditais: 180 ECTS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Menų profesinis bakalauras

Studijų programos aprašas

Profesinės karjeros galimybės

Įgytas menų profesinio bakalauro laipsnis suteikia teisę dirbti mados ir modelių versle, reklamoje, žiniasklaidoje, teatre, kine, politikoje, pramogų ir kitame versle, bendradarbiauti su grožio srities specialistais.

Tolesnių studijų galimybės: Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas galės toliau jas tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos menų studijų krypčių grupės studijų programas Lietuvoje ir užsienyje. Ketinantiems studijuoti magistrantūroje būtinos papildomos studijos.

Studijos ir praktika

Studijų moduliai: Įvadas į profesinės veiklos studijas; Informacijos valdymas; Menas ir grožis; Mados dizaino pagrindai; Įvaizdžio dizainas; Įvaizdžio dizaino technologijos I; Įvaizdžio dizaino technologijos II; Kūrybinė praktinė ir tyrimų veikla; Individualus įvaizdis (I); Individualus įvaizdis (II); Mados dizainerio praktinė veikla; Profesinės patirties sklaida.

Modulio elementai (studijų dalykai): Meno filosofijos pagrindai; Estetika; Bendravimo psichologija; Užsienio kalba; Teisės pagrindai; Studijavimo pradmenys; Plastinė anatomija; Meno istorija; Dizaino pagrindai; Spalvotyra; Piešimas; Profesinės vertybės ir etika; Kostiumo istorija; Kompiuterinė grafika; Stilių analizė ir mados tendencijos; Aprangos dizaino pagrindai; Kosmetikos technologijos; Konstrukcinis modeliavimas; Šukuosenų dizaino pagrindai; Aksesuarų gamybos technologijos; Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija; Kursinis darbas; Įvaizdžio koncepcija; Įvaizdžio projektavimas; Fotografijos pagrindai; Įvaizdžio psichologija; Įvaizdžio projekto vizualizacija; Įvaizdžio pristatymas; Mados verslo pagrindai; Baigiamasis darbas.

Pasirenkamieji modulio elementai (studijų dalykai): Informacinės technologijos; Informacijos valdymas; Viešasis kalbėjimas; Meno projekto valdymas; Specialiojo įvaizdžio projektavimas; Kalbos kultūra; Užsienio kalba II.

Profesinės veiklos praktikos: Pažintinė praktika, Technologinė praktika; Kūrybinė praktika; Individualaus įvaizdžio kūrimo praktika; Baigiamoji praktika.

Tarptautinė patirtis: ERASMUS+ studijos ir praktika

Priėmimo sąlygos

2018 metų priėmimo į Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studijų programas taisyklės 

Minimalus išsilavinimas: vidurinis

Papildomi balai:

  • tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I-III vietų laimėjimas*;
  • profesinė patirtis. Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu arba vienerių metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją (1 balas)*;
  • bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karinės tarnybos baigimo pažymėjimas (0,5 balo)*;
  • brandos darbo įvertinimas (Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 balai įvertinimas) (0,25 balo)*;
  • dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (0,25 balo)*

*Papildomus duomenis studentas pažymi pats pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje.

Stojamasis egzaminas

Stojamojo egzamino organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarka 

Stojantieji per Bendrąjį priėmimą į Kolegijoje vykdomą menų studijų srities Įvaizdžio dizaino studijų programą privalo laikyti stojamąjį egzaminą, į kurį registruojamasi LAMA BPO informacinėje sistemoje pateikiant prašymą. Informacija apie egzamino pobūdį, datą, laiką bei vietą bus skelbiama LAMA BPO tinklalapyje ir Kolegijos tinklalapyje www.ilk.lt.

Kodėl verta rinktis?