Kviečiame studijuoti!

Programos tikslas – parengti mados dizaino specialistą, gebantį sukurti vientisą įvaizdį, pritaikyti jį prie individualių užsakovo poreikių bei įgyvendinti remiantis vidinės ir išorinės darnos principais. Programos išskirtinumas – krikščioniškos vertybės ir visuminis požiūris į asmenybę.

Dalyvauti priėmime

Apie programą

Programos valstybinis kodas: 6531PX001
Studijų kryptis: P02 Dizainas
Studijų krypčių grupė: Menai
Studijų trukmė: nuolatinės – 3 metai (galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas)
Programos apimtis kreditais: 180 ECTS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Menų profesinis bakalauras

Studijų programos aprašas

Profesinės karjeros galimybės

Įgytas menų profesinio bakalauro laipsnis suteikia teisę dirbti mados ir modelių versle, reklamoje, žiniasklaidoje, teatre, kine, politikoje, pramogų ir kitame versle, bendradarbiauti su grožio srities specialistais.

Tolesnių studijų galimybės: Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas galės toliau jas tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos menų studijų krypčių grupės studijų programas Lietuvoje ir užsienyje. Ketinantiems studijuoti magistrantūroje būtinos papildomos studijos.

Studijos ir praktika

Studijų moduliai: Įvadas į profesinės veiklos studijas; Informacijos valdymas; Menas ir grožis; Mados dizaino pagrindai; Įvaizdžio dizainas; Įvaizdžio dizaino technologijos I; Įvaizdžio dizaino technologijos II; Kūrybinė praktinė ir tyrimų veikla; Individualus įvaizdis (I); Individualus įvaizdis (II); Mados dizainerio praktinė veikla; Profesinės patirties sklaida.

Modulio elementai (studijų dalykai): Meno filosofijos pagrindai; Estetika; Bendravimo psichologija; Užsienio kalba; Teisės pagrindai; Studijavimo pradmenys; Plastinė anatomija; Meno istorija; Dizaino pagrindai; Spalvotyra; Piešimas; Profesinės vertybės ir etika; Kostiumo istorija; Kompiuterinė grafika; Stilių analizė ir mados tendencijos; Aprangos dizaino pagrindai; Kosmetikos technologijos; Konstrukcinis modeliavimas; Šukuosenų dizaino pagrindai; Aksesuarų gamybos technologijos; Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija; Kursinis darbas; Įvaizdžio koncepcija; Įvaizdžio projektavimas; Fotografijos pagrindai; Įvaizdžio psichologija; Įvaizdžio projekto vizualizacija; Įvaizdžio pristatymas; Mados verslo pagrindai; Baigiamasis darbas.

Pasirenkamieji modulio elementai (studijų dalykai): Informacinės technologijos; Informacijos valdymas; Viešasis kalbėjimas; Meno projekto valdymas; Specialiojo įvaizdžio projektavimas; Kalbos kultūra; Užsienio kalba II.

Profesinės veiklos praktikos: Pažintinė praktika, Technologinė praktika; Kūrybinė praktika; Individualaus įvaizdžio kūrimo praktika; Baigiamoji praktika.

Tarptautinė patirtis: ERASMUS+ studijos ir praktika

Priėmimo sąlygos

Stojamasis egzaminas

Stojantieji per Bendrąjį priėmimą į Kolegijoje vykdomą menų studijų srities Įvaizdžio dizaino studijų programą privalo laikyti stojamąjį egzaminą, į kurį registruojamasi LAMA BPO informacinėje sistemoje pateikiant prašymą. Informacija apie egzamino pobūdį, datą, laiką bei vietą skelbiama LAMA BPO tinklalapyje.

Stojamojo egzamino organizavimo tikslas – patikrinti ir įvertinti stojančiųjų meninius gebėjimus ir įgūdžius.

Bendrųjų stojamųjų egzaminų į kolegines menų studijų krypčių grupės ir meno pedagogikos studijų krypties studijų programas organizavimo ir vykdymo 2021 m. tvarkos aprašas

Egzamino sandara ir reikalavimai

Stojamojo egzamino 2021 m. tvarkaraštis 

Egzamino vertinimas. Stojamojo egzamino rezultatai vertinami 100 balų sistema. Neišlaikę stojamojo egzamino asmenys į valstybės finansuojamas vietas, studijų stipendijas aukštosiose mokyklose pretenduoti negali.

Egzaminų vieta ir data. Stojamieji egzaminai į Įvaizdžio dizaino studijų programą bus vykdomi birželio mėnesį, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje ir Kauno kolegijoje.

*tiksli stojamojo egzamino data ir laikas bus pateiktas registruojantis LAMA BPO sistemoje.