Priėmimas2018-12-04T08:00:04+00:00

Priėmimo informacija

Šv. Ignaco Lojolos kolegija yra nevalstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos pirmosios pakopos studijų programos, suteikiančios profesinio bakalauro laipsnį. Studijuoti galima nuolatine ir ištęstine forma. Asmenys, stojantys į Kolegiją, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas (VF), valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (VNF/ST) ir valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.

Bendrasis priėmimas

Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO). Stojantieji į mūsų Kolegijos studijų programas per Bendrąjį priėmimą gali pretenduoti į valstybės finansuojamas (VF), valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (VNF/ST) ir valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas. Daugiau informacijos apie Bendrąjį priėmimą į kolegines studijas

Priėmimo organizavimas

 • Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).
 • Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarka.
 • Bendrasis priėmimas vykdomas konkurso būdu. Išsami informacija apie bendrojo priėmimo tvarką, priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO interneto svetainėje.
 • Stojantieji į mūsų Kolegijos studijų programas per Bendrąjį priėmimą gali pretenduoti į valstybės finansuojamas (VF), valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (VNF/ST) ir valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas.
 • Stojančiųjų prašymai leisti dalyvauti konkurse priimami tik internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje
 • Prašymų pateikimo pradžia – nuo birželio 1 d.

Stojamasis egzaminas

Stojantieji per Bendrąjį priėmimą į Kolegijoje vykdomą dizaino studijų krypties Įvaizdžio dizaino studijų programą (valstybės finansuojamą arba valstybės nefinansuojamą su studijų stipendija vietą), privalo laikyti stojamąjį egzaminą, į kurį registruojamasi LAMA BPO informacinėje sistemoje pateikiant prašymą. Informacija apie egzamino pobūdį, datą, laiką bei vietą skelbiama LAMA BPO tinklalapyje ir Kolegijos tinklalapyje www.ilk.lt.

Institucinis priėmimas

Institucinį priėmimą organizuoja ir vykdo Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta Kolegijos priėmimo komisija pagal Šv. Ignaco Lojolos kolegijos priėmimo taisyklėse nustatytą tvarką ir terminus. Stojantieji per Institucinį priėmimą gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas.

 • Instituciniame priėmime gali dalyvauti asmenys, dalyvavę Bendrajame priėmime ir jame nedalyvavę.

Pateikiami dokumentai

Stojančiųjų dokumentai priimami Kolegijoje (Vilniaus g. 29, Kaunas).

 • Asmens tapatybės kortelė arba pasas;
 • Asmens fotonuotrauka (3×4);
 • Brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai (originalą parodyti, kopiją įteikti);
 • Pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus;
 • Diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
 • Visi kiti papildomą profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
 • Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
 • Kvitas, įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (įteikti).

Kaip dalyvauti priėmime?

Norint dalyvauti Šv. Ignaco Lojolos kolegijos instituciniame priėmime reikia užsiregistruoti kolegijos priėmimo sistemoje:

Registracija

Toliau sekite nuorodas ir instrukcijas sistemoje. Jums tereikės pateikti savo asmens ir išsilavinimo duomenis, pagal prioritetą pasirinkti norimas studijų programas ir įkelti savo asmens dokumentų ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Susisiekti

Kilus klausimams ar prireikus platesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu priemimas@ilk.lt arba telefonu 8 37 200 260, 8 37 242 625.

Užsieniečių priėmimas

Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, priėmimo sąlygas ir tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.

Plačiau

Informacija stojantiems 2019 m.*

*2019 m. minimalūs rodikliai stojant į aukštąsias mokyklas galioja 2019 m. abiturientams.