Grožio terapija2019-02-27T12:32:34+00:00

Apie programą

Programos tikslas – parengti europinius standartus atitinkantį specialistą, gebantį parinkti ir atlikti grožio terapijos paslaugas, pagerinančias asmens fizinę išvaizdą bei padidinančias jo savivertę.
Programos valstybinis kodas: 6531GX008
Studijų kryptis: G10 Kosmetologija
Krypčių grupė: Sveikatos mokslai
Studijų trukmė: nuolatinės – 3 metai (galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas)
Programos apimtis kreditais: 180 ECTS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Studijų programos aprašas

Profesinės karjeros galimybės

Įgytas sveikatos mokslų bakalauro laipsnis suteikia teisę dirbti įvairiose paslaugų teikimo asmenims srityse: grožio studijose, salonuose, SPA centruose, reabilitacijos centruose, prekybos ir laisvalaikio centruose, meniniuose projektuose, apgyvendinimo įstaigose (viešbučiai, svečių, poilsio namai), kurios siekia teikti grožio terapijos paslaugas, o taip pat galės dirbti ir konsultuoti verslo, sveikatos priežiūros ir kitose įstaigose bei organizacijose, kurios rūpinasi gera savo darbuotojų ir klientų fizine išvaizda bei saviverte, galės verstis individualia veikla.

Tolesnių studijų galimybės: Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas galės toliau jas tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas.

Studijos ir praktika

Studijų moduliai: Įvadas į profesinės veiklos studijas; Holistinis žmogaus pažinimas; Veido odos būklės vertinimas ir priežiūra; Dekoratyvinė kosmetika; Kosmetinės veido procedūros; Kūno priežiūros procedūros; Rankų ir pėdų priežiūra; Slauga ir asmens priežiūra; Specialiųjų procedūrų atlikimas; Estetinė reabilitacija kosmetologijoje; Įsidarbinamumo projektavimas; Profesinės patirties sklaida.

Modulio elementai (studijų dalykai): Studijavimo pradmenys; Filosofija; Profesinės vertybės ir etika; Bendravimo pasichologija; Užsienio kalba; Teisės pagrindai; Biochemija ir kosmetikos chemija; Anatomija, fiziologija ir patologija; Koloristika ir piešimas; Bendroji kosmetologija; Mikrobiologija; Kosmetinės veido procedūros; Dermatologija; Kosmetinė įranga ir aparatai; Dekoratyvinė kosmetika; Kursinis darbas;  Neatidėliotina pagalba ir darbo sauga; Bendrosios ir estetinės chirurgijos pagrindai; Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija; Farmakologijos pagrindai; Kūno priežiūros procedūros; Rankų priežiūros atlikimo technologijos; Genetika ir citologija; SPA procedūros; Pėdos priežiūros atlikimo technologijos; Asmens higiena ir sveika gyvensena; Aromaterapija ir fitoterapija; Grožio priežiūros ir verslo organizavimas ir rinkodara; Fizinė medicina grožio terapijoje.

Profesinės veiklos praktikos: Pažintinė praktika; Technologinė praktika I; Technologinė praktika II; Klientų aptarnavimo praktika; Baigiamoji praktika.

Pasirenkamieji modulio elementai (studijų dalykai): Projektų rengimas ir valdymas; Grimas; Specialybės kalbos kultūra; Nagų dizainas; Informacinės technologijos; Informacijos valdymas; Viešasis kalbėjimas.

Tarptautinė patirtis: ERASMUS+ studijos ir praktika.

Priėmimo sąlygos

2018 metų priėmimo į Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studijų programas taisyklės 

Minimalus išsilavinimas: vidurinis

Papildomi balai:

  • tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I-III vietų laimėjimas*;
  • profesinė patirtis. Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu arba vienerių metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją (1 balas)*;
  • bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karinės tarnybos baigimo pažymėjimas (0,5 balo)*;
  • brandos darbo įvertinimas (Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 balai įvertinimas) (0,25 balo)*;
  • dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (0,25 balo)*

*Papildomus duomenis studentas pažymi pats pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje.

Kodėl verta rinktis?