Kodėl ILK?

Patogi ir išskirtinė studijų vieta pačiame Kauno senamiestyje

Perspektyvios ir unikalios studijų programos
Kai kurios studijos programos vykdomos tik Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje.

Įgytų kompetencijų perimamumas
Įskaitomi formaliuoju ir neformaliuoju būdu įgyti pasiekimai suteikia galimybę sumažinti studijų kainą.

Šiuolaikiška studijų ir praktikos bazė
Pagal investicijas į materialinės bazės plėtrą esame tarp pirmaujančių.

Profesionalūs lektoriai praktikai
Dauguma dėstytojų turi didelę akademinę ir praktinę patirtį. Sėkmės receptais dalijasi Lietuvos ir užsienio verslo atstovai.

Lanksčios studijų galimybės ir individualus dėmesys.

Visuminis požiūris į asmenybę
Puoselėjamos krikščioniškos vertybės bei jėzuitiško ugdymo tradicijos

Tarptautinė patirtis pagal ERASMUS+ programą
Sudaromos sąlygos išvykti į užsienį dalinėms studijoms ir praktikai.

Saviraiškos įvairovė
Skatinama visuomeninė veikla, socialiniai, savanorystės, kūrybiniai ir verslo projektai

Veiklos kokybė
Kolegijos vadybos sistema įvertinta tarptautiniu sertifikatu.

Aukštojo mokslo diplomas pripažįstamas užsienyje.
Tai suteikia daugiau studijų tęstinumo ir karjeros galimybių.

Turite klausimų? Susisiekime!

Tel. (8 37) 20 02 60, el. p.