Metinės studijų kainos2018-08-16T12:55:31+00:00

Metinės studijų kainos

Studijų programa Norminė studijų kaina, EUR* Kolegijos nustatyta studijų kaina, EUR
Nuolatinė studijų forma Nuolatinė studijų forma
Ortopedijos technologija 1759 1759**
Grožio terapija 1407 1800***
Įvaizdžio dizainas 2352 2352**
Socialinis darbas 1089 1500***
Svetingumo vadyba 1089 1500***
Skubi medicinos pagalba 1759 2600***
Sielovadinė rūpyba 1089 1089**
Kulinarinis menas 1407 3500***

* Pagal ŠMM 2018-01-15, įsakymo Nr. V-32
** Galimas valstybės finansavimas
*** Galimas dalinis valstybės finansavimas:

Grožio terapija – 78% valstybės finansavimas (1407 EUR)
Socialinis darbas – 73% valstybės finansavimas (1089 EUR)
Svetingumo vadyba – 73% valstybės finansavimas (1089 EUR)
Skubi medicinos pagalba – 68% valstybės finansavimas (1759 EUR)
Kulinarinis menas – 40% valstybės finansavimas (1407 EUR)