Metinės studijų kainos

Studijų programa Norminė studijų kaina, EUR* Kolegijos nustatyta studijų kaina, EUR
Nuolatinė studijų forma Nuolatinė studijų forma
Ortopedijos technologija 2833 2833*
Grožio terapija 2463 2463*
Įvaizdžio dizainas 3776 3776*
Socialinis darbas 1800 1800*
Svetingumo vadyba 1800 1800*
Skubi medicinos pagalba 2833 3150**
Sielovadinė rūpyba 1800 1800*
Kulinarinis menas 2463 4200**

*Galimas pilnas valstybės finansavimas
**Galimas dalinis valstybės finansavimas:
  Skubi medicinos pagalba – 90% valstybės finansavimas (2833 EUR), Kulinarinis menas – 59% valstybės finansavimas (2463 EUR).