Metinės studijų kainos

Studijų programa Norminė studijų kaina, EUR* Kolegijos nustatyta studijų kaina, EUR
Nuolatinė studijų forma Nuolatinė studijų forma
Ortopedijos technologija 2077 2077*
Grožio terapija 1731 1800**
Įvaizdžio dizainas 2780 2580*
Socialinis darbas 1283 1087*
Svetingumo vadyba 1283 1087*
Skubi medicinos pagalba 2077 2600**
Sielovadinė rūpyba 1283 978*
Kulinarinis menas 1731 3500**

* Galimas valstybės finansavimas
** Galimas dalinis valstybės finansavimas

Grožio terapija – 96% valstybės finansavimas (1731 EUR)
Skubi medicinos pagalba – 80% valstybės finansavimas (2077 EUR)
Kulinarinis menas – 49% valstybės finansavimas (1731 EUR)