Kviečiame studijuoti!

Programos tikslas – parengti svetingumo vadybininką, gebantį savarankiškai ir efektyviai spręsti svetingumo problemas apgyvendinimo, maitinimo, SPA, poilsio paslaugų įmonėse: įvertinti turistinės vietovės infrastruktūrą, analizuoti rinkos poreikį, parengti ir įdiegti darniojo turizmo paslaugų paketus.

Dalyvauti priėmime

Apie programą

Programos valstybinis kodas: 6531LX015
Studijų kryptis: L08 Turizmas ir poilsis
Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų trukmė: nuolatinės – 3 metai (galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas)
Programos apimtis kreditais: 180 ECTS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras

Studijų programos aprašas

Profesinės karjeros galimybės

Įgytas verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikia teisę dirbti apgyvendinimo, maitinimo, poilsio paslaugų įmonėse, turizmo agentūrose bei SPA ir sveikatinimo centruose.

Tolesnių studijų galimybės: Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas galės toliau jas tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programas.

Studijos ir praktika

Studijų moduliai: Įvadas į profesinės veiklos studijas; Profesinės komunikacijos pagrindai; Turizmo aplinkos pažinimas; Turizmo aplinkos įvertinimas; Turizmo verslas; Turizmo paslaugos I; Turizmo paslaugos II; Turizmo paslaugų tyrimai; Turizmo verslo valdymas I; Turizmo verslo valdymas II; Alternatyvus turizmas; Profesinės patirties sklaida.

Modulio elementai (studijų dalykai): Studijavimo pradmenys; Filosofijos pagrindai; Bendravimo psichologija; Specialybės kalbos kultūra; Užsienio kalba I (anglų); Užsienio kalba II (vokiečių); Turizmo paslaugos ir infrastruktūra; Aplinkos ir žmogaus sauga; Ekonomikos pagrindai; Rinkodaros pagrindai; Turizmo verslo organizavimo pagrindai; Turizmo informacinės ir rezervavimo sistemos; Svetingumo verslas ir etiketas; Apgyvendinimo paslaugos; Poilsio paslaugos; Maitinimo paslaugos; Kursinis darbas; Taikomieji tyrimai; Taikomoji matematika; Lietuvos turizmo ištekliai; Verslo teisės pagrindai; Vadybos pagrindai; Žmogiškųjų išteklių vadyba; Buhalterinė apskaita; Svetingumo verslas; Svetingumo verslo marketingas; Svetingumo paslaugų pardavimas; Investicinių projektų rengimas ir valdymas; Baigiamojo darbo rengimas.

Pasirenkamieji modulio elementai (studijų dalykai): Informacinės technologijos; Informacijos dokumentavimas; “Nišinis” turizmas; Ekoturizmo pagrindai; Darniojo turizmo pagrindai; Tarpkultūrinė komunikacija.

Profesinės veiklos praktikos: Pažintinė praktika; Turizmo vadybos praktika; Viešbučių vadybos praktika; Restoranų vadybos praktika; Baigiamoji praktika.

Priėmimo sąlygos