Parama kolegijai

Norėdami paremti kolegiją ir jos veiklas, įsteigti studijų stipendiją, skirti tikslinę paramą konkrečiai katedrai, studijų programai, studentų atstovybei ar bet kuriai kitai Šv. Ignaco Lojolos kolegijos veiklai, susisiekite su mumis dėl platesnės informacijos ir paramos panaudojimo galimybių.

Kontaktai

Šv. Ignaco Lojolos kolegija
Vilniaus g. 29, LT-44286 Kaunas
Tel. (8 37) 20 02 60, el. p.