Studijų organizavimas 2020–2021 m. m.

Studijų organizavimas 2020–2021 m. m.

2020-08-30T19:45:07+02:002020 08 21|Naujienos|
Rudens semestro pradžia I kurso studentams numatoma rugsėjo 14 d., o II, III, kurso studentams – nuo rugsėjo 1 d. Vadovaujantis Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studijų tvarka, studijų tvarkaraščiai bus skelbiami ne vėliau kaip iki rugpjūčio 30 d.

Studijos vyks įprastu būdu, kuomet dalis kontaktinio darbo valandų bus vykdoma nuotoliniu būdu. Atsiskaitymai bus vykdomi vadovaujantis studijų tvarkos aprašo 22 punkte aprašyta studijavimo pasiekimų vertinimo sistema. Visa aktuali studijų medžiaga patalpinta virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.

Išsami informacija apie studijas pateikiama Šv. Ignaco Lojolos studijų tvarkoje  ir kituose dokumentuose.

Saugos ir prevencijos priemonės paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu 

Siekiant užtikrinti studentų ir dėstytojų saugumą, paskaitų metų privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ir išlaikyti bent 1 m. atstumą tarp paskaitoje dalyvaujančių studentų bei dėstytojo. Jei tarp asmenų išlaikomas bent 2 metrų atstumas, nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas nėra privalomas. Rankoms skirtus dezinfekcinius skysčius galima rasti prie įėjimų į Šv. Ignaco Lojolos kolegiją. Paskaitų tvarkaraščiai yra sudaromi taip, kad būtų užtikrintas kuo mažesnis studijų programų grupių judėjimas tarp auditorijų.
Tarp paskaitų planuojamos pertraukos, kad pakaktų laiko tinkamam patalpų vėdinimui ir valymui.

Susijusios naujienos