AKTUALI INFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19)


D.U.K.

Studentas „Moodle“ mokymo aplinkoje gavęs įsiregistravimo raktus prie studijų dalykų iš IT specialisto, dėstytojų ar studijų programų kuratorių gauna ir prieigą prie kiekvieno studijuojamo dalyko medžiagos. Naudojimosi virtualiąja mokymosi aplinka „Moodle“ instrukcijos studentams pateikiamos el. paštu.

Dėstytojams, neturintiems patirties naudotis virtualiąja mokymosi aplinka „Moodle“ instrukcijos pateikiamos (PDF) el. paštu.

Prireikus katedrų vadovai (dėstytojui, parengusiam medžiagą, sutikus) gali leisti dėstytojams naudotis kolegų parengta „Moodle“ medžiaga. Dėstytojas gali naudotis kolegų parengta medžiaga tik perkėlęs ją į savo dėstomą kursą „Moodle“ virtualiojoje aplinkoje.

Pagrindinė komunikacijos priemonė dėstytojams su studentais yra „MS Office365″ el. pašto platforma. Kaip papildoma komunikacija su studentais gali būti naudojami „Moodle“ naujienų forumo arba skelbimų įrankiai. Konsultacijoms taikytina vaizdo konferencijų programa „BigBlueButton“ ir „Moodle“ forumo įrankis.

Paskaitos nuotoliniu būdu vykdomos naudojant virtualiajam bendravimui skirtą įrankį „BigBlueButton“, kuris įdiegtas virtualiojoje mokymosi aplinkoje „Moodle“ (kaip alternatyva gali būti naudojama „MS Teams“, bet būtina apie tai iš anksto informuodami studentus.

Nuotoliniu būdu paskaitos vykdomos iš vietos, kur yra stabilus interneto ryšys ir tinkama techninė įranga. Dėstytojai, neturintys techninių galimybių vaizdo konferenciniu būdu paskaitų vykdyti iš namų, gali naudotis kolegijos siūlomu būdųu:

Kolegijoje esančiomis auditorijomis arba kabinetais (po vieną dėstytoją tik jam skirtoje naudotis atskiroje patalpoje; auditorijas dėstytojams paskirstys ir jų sąrašą sudarys kolegijos administracija).

Siekiant užtikrinti paskaitos turinio įsisavinimo efektyvumą ir grįžtamąjį ryšį, po nuotolinės paskaitos (arba paskaitos pabaigoje), dėstytojui rekomenduojama būti parengus užduotis (nusiųsti el. paštu arba Moodle sistemoje) ir paprašyti/nurodyti studentų jas atlikti bei sprendimus/atsakymus atsiųsti per tam tikrą laiką dėstytojui. Atliktos užduotys turėtų būti aptariamos kituose užsiėmimuose.

Virtualiojoje mokymosi aplinkoje „Moodle“ prie dėstomo dalyko aprašymo dėstytojas turi sukurti nuotolinės paskaitos vietą naudojant „BigBlueButton“ įrankį.

Paskaitos metu dėstytojas studentams pateikia ir aiškina įprastą medžiagą, parengtą skaitmeniniu formatu: skaidres (pptx), tekstinius dokumentus (docx, pdf ir t. t.), interneto puslapius. Dėstytojo „Moodle“ sistemoje paskelbta medžiaga turi būti prieinama studentams iki atsiskaitymo už studijų dalyką pabaigos.

Tais atvejais, kai studentai studijuodami pagal individualų studijų planą dėl objektyvių priežasčių neturi galimybės atvykti į kolegiją, dėstytojai, vedantys praktinius užsiėmimus, privalo jiems parengti alternatyvias praktinių užsiėmimų užduotis savarankiškam darbui.

„Moodle“ platformos naudojimo instrukcijos pateiktos el paštu: dėstytojams ir studentams.

Vaizdo paskaitos trukmė naudojantis „BigBlueButton“ įrankį trunka tiek kiek nurodyta tvarkaraštyje. Paskaitos vedamos realiuoju laiku pagal tvarkaraštį. Paskaitų įrašai talpinami „Moodle“ platformoje.

Prireikus gali būti naudojama alternatyvi vaizdo konferencijų programa „Teams“. Jos naudojimo instrukcijos pateiktos el. paštu: dėstytojams ir studentams.

Prieš pradedant paskaitas skaityti nuotoliniu būdu, būtina iš anksto išbandyti programą.

Dėstytojai, dirbantys iš namų, privalo įsitikinti, kad jų namuose esantis kompiuteris yra prijungtas prie stabiliai veikiančio interneto ryšio, prie kompiuterio prijungti ir patikrinti ar tinkamai veikia vaizdo kamera, mikrofonas ir garso kolonėlės.

Kilus techniniams nuotolinių studijų ar nuotolinio darbo nesklandumams, prašome kreiptis į IT specialistą Evaldą Vėlių (el. paštas evaldas.velius@ilk.lt), kuris nuolat teikia techninę pagalbą studentams, dėstytojams ir darbuotojams.