Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentai sveikina Kovo 11-osios proga!

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentai sveikina Kovo 11-osios proga!

2020-03-10T20:48:47+03:002020 03 10|Naujienos|
Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentai ir bendruomenė sveikina Kovo 11-osios proga!

Kovo 11-oji – tai nepriklausomybės diena, kurią mes iškovojome savo rankomis prieš 30 metų. Tai didžios ir narsios tautos bruožas.

Visų puikiai mokamos Maironio eilėraščio eilutės: „Graži tu, mano brangi tėvyne,/ Šalis, kur miega kapuos didvyriai!/ Ne veltui bočiai tave taip gyrė,/ Ne veltui dainai plačiai išgyrė“ ir šiandien skatina mylėti ir gerbti savo gimtąjį kraštą.

Sveikinu visus šio gražaus jubiliejaus proga ir linkiu puoselėti tai, kas yra brangiausia ir svarbiausia. Tegul mūsų širdyse niekuomet neišblėsta viltis, tikėjimas gerumu ir tėvynės meilė. Lai dainuoja mūsų širdys iš džiaugsmo!!

Žydrūnė Marcinkevičiūtė

2020-ųjų kovo 11-oji yra mums ypatinga. Šiandien mūsų Tėvynės 30-etis!

Mylėkime ir gerbkime kiekvieną žmogų. Tegul kitokia išvaizda, amžius ar pažiūros neskatina nesantaikos. Būkime vieningi ir neatsisakykime padėti skurdžiai gyvenantiems, neįgaliesiems, senjorams bei ligoniams.

Švęskime šią šventę, nes juk taip gera jaustis laisviems!

Gabrielė Balaišytė

Kovo 11-oji mums yra labai svarbi, nes prieš trisdešimt metų tapome laisvi ir nepriklausomi. Nuo tada galime laisvai keliauti, esame pripažįstami visame pasaulyje. Iki 1990 m. kovo 11-osios tauta neturėjo tiek galimybių, kiek turi dabar.

Kaip pavasarį atgimsta gamta, taip mes, lietuviai, kasmet atgimkime naujomis mintimis, darbais, puoselėkim ir auginkim savo kraštą, rūpinkimės mūsų ateitimi.

Sveikinu su Kovo 11-ąja ir linkiu niekada nenustoti mylėti savo tėvynės taip, kaip dabar ją mylime.

Greta Kriūnaitė

Prieš 30 metų ryžtingai pradėjome kurti laisvą ir demokratišką valstybę. Neišsigandome laikinų sunkumų, didžiavomės didelėmis ir mažomis pergalėmis, pasiekimais.

Galime pasidžiaugti, kad po Nepriklausomybės paskelbimo imta daugiau dėmesio skirti socialinėms problemoms spręsti. Pasirinkusi socialinio darbo specialybę aš taip pat prisidėsiu prie to, kad Lietuvos piliečiai jaustųsi svarbesni, reikalingesni, saugesni.

Kviečiu ir toliau kurti krašto ir valstybės gerovę prasmingais. Su Nepriklausomybės trisdešimtmečiu!

Kristina Kontutytė

Mieli Šv. Ignaco Lojolos kolegijos dėstytojai, studentai ir administracijos darbuotojai!

Nuoširdžiai sveikinu Jus visus su mums brangia švente – Kovo 11-ąja. Tegul mūsų širdyse nuolat džiaugsmingai skamba himno žodžiai: „Lietuva, Tėvyne mūsų“…

Regina Šimkūnienė

Sveikinu jus su šiuo įsimintinu Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-uoju jubiliejumi! Mūsų šalis ištrūkusi iš priespaudos gniaužtų dabar yra kaip niekada stipri ir laisva. Puoselėkime ir saugokime tą, ką taip sunkiai iškovojo mūsų tėvai ir seneliai ne tik per valstybės šventes, bet ir kiekvieną dieną. Mylėkime savo valstybę, jos žmones bei garsinkime Lietuvos vardą tik gerais darbais.

Su Kovo 11-ąja!

Tadas Sargiūnas

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, po ilgų sovietmečio priespaudos metų, mums, kaip tautai, teko mokytis gyventi laisvai. Kaip žvėris, ištrūkęs iš narvo, nežino, į kurią pusę bėgti, taip ir Lietuva, išalkusi ir ištroškusi, į save pradėjo imti viską, kas nauja ir užsienietiška. Ilgai uždaryta ir negalinti laisvai judėti, staiga mūsų tauta išsibarstė po visą pasaulį… Liko ištikimieji, ištvermingieji, sėslieji.

2020 metais žvelgiu į savo šalį ir noriu didesnio vieningumo, trokštu matyti ją nesusiskaldžiusią ir pozityvią. Ne viskas, ką regiu ir patiriu man patinka. Deja, postsovietinė Lietuva neatsikratė vergo mentaliteto… Suprantu, kad mokymasis gyventi laisvėje yra progresas ir užtrunka labai ilgai.

Džiugu, kad Šv. Ignaco Lojolos kolegija ugdo naująją kartą, prisidedančią prie gražesnės Lietuvos kūrimo ir puoselėjimo. Gera, kai žinau, jog priklausau taikingai, gėrį puoselėjančiai ir krikščioniškas vertybes skatinančiai bendruomenei. Tikiu, kad dorovinių ir moralinių vertybių persmelkti mes padėsime sukurti tobulesnę Lietuvą bei kartu padėsime mūsų tautai eiti laisvės brandos link.

Vakarė Marija Borgo

Susijusios naujienos