Studentų atstovybė

ILK SA yra savarankiška ILK studentų interesams atstovaujanti organizacija. ILK SA Lietuvoje bei už jos ribų visapusiškai atstovauja bei gina studentų teises ir teisėtus interesus, susijusius su jų akademine, socialine padėtimi, gerove bei statusu, veikliai prisideda prie demokratinės, šiuolaikinės ir efektyvios aukštojo mokslo ir ILK studijų sistemos, atitinkančios studentų interesus ir garantuojančius jų teisių apsaugą, kūrimo, telkia studentiją demokratinėms, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui Lietuvoje, siekia studijų, mokslo ir verslo sinergijos, rūpinasi studentų socialine gerove, skatina studentų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

Norint prisijungti prie šios bendruomenės tau tereikia parodyti norą, jog esi pasiryžęs dirbti ir spręsti problemas, su kuriomis susiduria tavo kolegos. Atvyk į ILK SA, kurią gali rasti Vilniaus g. 29, 2 aukšte, 211 auditorijoje. Pasirašyk sutartį ir tapk ILK SA atstovybės dalimi!

Dėl platesnės informacijos kreipkis el paštu