Erasmus+ studentams

Ką turėtum žinoti TU?

Pasinaudoti ERASMUS+ galimybėmis gali visi antro-penkto semestro nuolatinių studijų studentai, kurie neturi akademinių skolų, užsienio kalbos žinios siekia mažiausiai B1 lygį, aktyviai dalyvauja ILK bendruomenės veikloje, yra motyvuoti studijuoti/atlikti praktiką užsienyje. Pagal ERASMUS+ Tu gali išvykti dalinėms studijoms arba praktikai. Minimalus studijų mobilumo laikotarpis – 3 mėnesiai, praktikos – 2 mėnesiai. Atrinkti studentai gauna ERASMUS+ stipendiją, kurios dydis priklauso nuo užsienio šalies, į kurią vykstama.

ERASMUS pliusai TAU

 • Nemokamos studijos Europos aukštosiose mokyklose
 • Nauji mokymo ir mokymosi metodai
 • Naujausia literatūra ir šiuolaikiška įranga
 • Praktinė patirtis užsienio įmonėse ar organizacijose
 • Patobulintos užsienio kalbos žinios
 • Fantastiška galimybė susipažinti su kitomis šalimis, jų kultūra ir papročiais
 • Naujos pažintys ir nauji draugai iš įvairių šalių
 • Daugiau savarankiškumo ir pasitikėjimo savimi
 • Dar daugiau įsidarbinimo galimybių.

Studentų atranka

Atranka vykdoma atsižvelgiant į konkursinį balą, kurio sandara tokia: KB = X1 + Y1 + Z1, W1 :

KB – konkursinis balas, X1 – bendras studijų rezultatų vidurkis, Y1 – užsienio kalbos vertinimas, Z1 – aktyvus dalyvavimas ILK bendruomenės veikloje (pridedami du papildomi balai), W1 – motyvacija.

Atrankos kriterijai

 • akademinis pažangumas – skaičiuojamas visų įvertinimų, gautų studijų metu, vidurkis.
 • užsienio kalbos žinios – remiamasi kalbos mokėjimo lygmens nustatymo testo rezultatais, tačiau jei nebuvo atliktas užsienio kalbos mokėjimo lygmens nustatymo testas yra laikomas užsienio kalbos testas raštu. Atrankos metu studentai gali būti papildomai kviečiami pokalbiui užsienio kalba.
 • studento motyvacija – kandidato motyvaciją įgyti žinių bei įgūdžių.
 • studento aktyvumas Kolegijoje.
 • finansinių bei akademinių įsipareigojimų neturėjimas.

Konkursą laimi studentas, kurio konkursinis balas aukščiausias.

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos Erasmus+ mobilumo programos nuostatai

Dokumentai studentams dalyvavimui atrankoje

Norint dalyvauti atrankoje reikia užpildyti ir pateikti el. paštu  žemiau dokumentus. Terminai ir kita informacija bus pateikta startavus atrankai.

 • paraiškos formą studijoms ar praktikaiCV Europass formoje (lietuvių ir anglų kalbomis),
 • motyvacinį laišką anglų kalba,
 • pažymą apie visų semestrų studijų rezultatus (dėl pažymų kreipkitės į savo studijų kuratorę).

Finansavimas

Šalių grupė Šalys Stipendija studijoms EUR/mėn. Stipendija praktikai EUR/mėn.
1 Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė,
Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija
520 700
2 Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras,
Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija
470 650
3 Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija,
buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija
320 500

ERASMUS+ studento teisės

ERASMUS+ studentas nemoka jokių akademinių mokesčių (mokesčio už mokslą; registracijos mokesčio; mokesčių už egzaminus; laboratorijų, bibliotekų mokesčių) priimančiai aukštajai mokyklai. Studijų užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai pripažįstami ILK. Per studijų laikotarpį nenutraukiamas nacionalinės stipendijos ir/ar paskolų mokėjimas.

Galimas papildomas finansavimas:

 • negalią turintiems studentams (iki 500 EUR/mėn.)
 • socialiai remtiniems studentams (+ 200Eur/mėn.).

Papildoma parama

Turintiems negalią ar specialiųjų poreikių studentas gali kreiptis papildomos paramos. Paramai gauti reikia tiesiogiai kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą ir užpildyti šiuos dokumentus:

 • prašymą ir paraišką likus mažiausiai 2 mėn. iki išvykimo į studijas;
 • pasirašyti dotacijos sutartį dėl papildomos dotacijos skyrimo.

Erasmus+ – tai didelis pliusas ne tik Tavo profesinei karjerai, bet ir asmeniniam gyvenimui. Nepraleisk savo šanso! Daugiau informacijos – Švietimo mainų paramos fondo tinklalapyje.

Studentų mainų galimybės užsienyje

Studijų programa Studijoms Praktikai
Ortopedijos technologija Thomas More Kempen (Belgija)
Miguel Hernandez University (Ispanija)
Vocational School of Health Services of Istanbul Aydin University (Turkija)
Suleyman Demirel University (Turkija)
Thomas More Kempen (Belgija)
Ability Matters Clinic (Airija)
P. Stradins Medical college of the University of Latvia (Latvija)
Grožio terapija P. Stradins Medical college of the University of Latvia (Latvija)
Medical University of Sofia (Bulgarija)
T.C Istanbul Sisli Meslek Yuksekokulu(Turkija)
P. Stradins Medical college of the University of Latvia (Latvija)
R.S.S.A Villa Mele slaugos namai (Italija)
Medical University of Sofia (Bulgarija)
T.C Istanbul Sisli Meslek Yuksekokulu (Turkija)
Skubi medicinos pagalba Medical University of Sofia (Bulgarija) Medical University of Sofia (Bulgarija)
Socialinis darbas Latvian Christian Academy (Latvija)
P. Stradins Medical college of the University of Latvia (Latvija)
Business academy and higher proffesional school of social sciences(Čekija)
Latvian Christian Academy (Latvija)
P. Stradins Medical college of the University of Latvia (Latvija)
R.S.S.A Villa Mele slaugos namai (Italija)
Svetingumo vadyba Thomas More Kempen (Belgija)
Wittenborg University of Applied Sciences (Nyderlandai)
University of Deusto (Ispanija)
Thomas More Kempen (Belgija)
University of Deusto (Ispanija)
SIA Amber Job (praktika Graikijoje ir jos salose esančiuose 4-5* viešbučiuose)
Al lado de la mesa SL (praktika restorane Ispanijoje)
Sielovadinė rūpyba Latvian Christian Academy (Latvija) Latvian Christian Academy (Latvija)
R.S.S.A Villa Mele slaugos namai (Italija)
Įvaizdžio dizainas Bogomolov Image School (Latvija)

Studentai kviečiami ir patys ieškotis įmonių, kurios sutiktų juos priimti praktikai kaip Erasmus studentą, kuriam yra mokama stipendija. Jei savarankiškai susiradote įmonę praktikai, paprašykite raštiško patvirtinimo, kad esate priimami atlikti praktiką konkrečiam laikotarpiui (minimaliai – 60 dienų) ir informuokite apie tai Erasmus koordinatorių vykstančio konkurso metu.

Praktikos vietą galima susirasti

 • savarankiškai ieškant dominančių užsienio organizacijų internetinėse svetainėse
 • per tinklalapį, skirtą praktikos vietų paieškoms – erasmusintern.org

Atrankų laimėtojai

2016/2017 m vykusios Erasmus+ programos atrankos laimėtojai.

 • Darius Petrauskas – Ortopedijos technologijos studijų programos studentas atliko tarptautinę praktiką Airijoje. Stipendija buvo išmokėta  iš EK lėšų, projekto Nr. 2016-1-LT01-KA103-022900
 • Monika Šakinytė – Grožio terapijos studijų programos studentė atliko tarptautinę praktiką Italijoje.  Stipendija buvo išmokėta iš Nacionalinių lėšų, projekto Nr. 2017-LT-NAC-128
 • Irutė Jaruševičiūtė – Sielovados studijų programos studentė atliko tarptautinę praktiką Italijoje. Stipendija buvo išmokėta  iš EK lėšų,  projekto Nr. 2016-1-LT01-KA103-022900
 • Jolanta Gutauskienė – Sielovados studijų programos studentė atliko tarptautinę praktiką Italijoje. Stipendija buvo išmokėta  iš EK lėšų,  projekto Nr. 2016-1-LT01-KA103-022900
 • Kornelija Grikėnaitė – Grožio terapijos studijų programos studentė atlieka tarptautinę praktiką Italijoje. Stipendija buvo išmokėta  iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų, projekto Nr. 2017-09.3.1-ESFA-V-709-01-003
 • Karolina Bugaj – Skubios medicinos pagalbos studijų programos studentė atlieka tarptautinę praktiką Italijoje. Stipendija buvo išmokėta  iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų, projekto Nr. 2017-09.3.1-ESFA-V-709-01-003
 • Monika Bagdonaitė – Skubios medicinos pagalbos studijų programos studentė atlieka tarptautinę praktiką Italijoje. Stipendija buvo išmokėta  iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų, projekto Nr. 2017-09.3.1-ESFA-V-709-01-003
 • Agnė Jankauskaitė – Skubios medicinos pagalbos studijų programos studentė atlieka tarptautinę praktiką Italijoje. Stipendija buvo išmokėta  iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų, projekto Nr. 2017-09.3.1-ESFA-V-709-01-003

2017/2018 m vykusios Erasmus+ programos atrankos laimėtojai.

 • Justas Stulpinas – Kulinarinio meno studijų programos studentas atliko tarptautinę praktiką Ispanijoje. Stipendija buvo išmokėta  iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų, projekto Nr. 2017-09.3.1-ESFA-V-709-01-003
 • Deimantė Abraitytė – Svetingumo vadybos studijų programos atlieka tarptautinę praktiką Graikijoje. Stipendija buvo išmokėta  iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų, projekto Nr. 2017-09.3.1-ESFA-V-709-01-003
 • Akvilė Obelieniūtė – Socialinio darbo studijų programos studentė atliko tarptautinę praktiką Italijoje. Stipendija buvo išmokėta  iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų, projekto Nr. 2017-09.3.1-ESFA-V-709-01-003
 • Simona Maričeva – Grožio terapijos studijų programos studentė atliko tarptautinę praktiką Italijoje. Stipendija buvo išmokėta  iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų, projekto Nr. 2017-09.3.1-ESFA-V-709-01-003
 • Edita Puodžiūnaitė – Grožio terapijos studijų programos studentė atlieka tarptautinę praktiką Airijoje. Stipendija buvo išmokėta  iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų, projekto Nr. 2017-09.3.1-ESFA-V-709-01-003