ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Valstybinis studijų fondas informuoja dėl valstybės remiamų paskolų prašymų-anketų teikimo

calendar iconKovas 01, 2018

Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ir valstybės paskolų studijų įmokai mokėti pavasario semestrą gauti prašymų-anketų teikimo pradžią - 2018 m. kovo 1d. (8:00 val.) ir pabaigą — 2018 m. kovo 23 d. (15:00 val.).

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, Valstybinio studijų fondo direktorius, atsižvelgdamas valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreikį bei valstybės paskoloms teikti skirtas lėšas, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašą. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data — 2018 m. balandžio 11 d.

Studentai, norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje, užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2018 m. kovo 23 d.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo igaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresu https://vsfirvitilt/paslaugos/dokumentu-formos-1) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams rudens semestrą bus teikiamos šios paskolos:

  1. Valstybės paskolos studijų įmokai sumokėti, studentams įstojusiems iki 2009 m.
  2. Valstybės remiamos paskolos:

2.1. paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis. 

2.2. paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (1900 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių (950 Eur). 

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma