ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Valstybinis studijų fondas informuoja dėl socialinių stipendijų pavasario semestrą gavimo

calendar iconKovas 29, 2018

Vadovaujantis socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 "Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas) 11.2 p., Fondas informuoja, kad nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki balandžio 10 d. (įskaitytinai) vyks socialinių stipendijų prašymų pildymas (papildomas priėmimas) dėl 2018 m. pavasario semestro socialinės stipendijos gavimo. 

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją, privalo per Fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/] prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau - IS "PARAMA") ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2018 m. pavasario semestras papildomas priėmimas_balandis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją. Primename, kad socialinė stipendija studentams  skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki studijų pabaigos. Studentui, kuris užpildo prašymą papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui. 

 

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma