ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Valstybinis studijų fondas informuoja dėl socialinių stipendijų

calendar iconBirželis 27, 2017

Valstybinis studijų fondas paskelbė papildomą paraiškų socialinėms stipendijoms 2017 m. pavasario semestrui priėmimą birželio-rugpjūčio mėnesiais pildymą. 

Vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 "Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo", Fondas kiekvieną mėnesį po to, kai Fondo valdyba patvirtina studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą, jeigu yra lėšų likutis, skelbia papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą. 

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2017 m. pavasario semestrą papildomo priėmimo metu, nuo 2017 m. birželio 26 d. iki rugpjūčio 14 d. (įskaitytinai) privalo per Fondo interneto tinklalapį https://vsf.lrv.lt/lt  prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2017 m. pavasario semestras papildomas priėmimas birželis-rugpjūtis). 

Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją. 

Socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki studijų pabaigos. Studentas, kuris užpildo prašymą papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui. 

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma