ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Tarptautiniai ryšiai

ERASMUS+

ERASMUS+ atranka 2018 m. m. pavasario semestrui

Gavus dotaciją tarptautinio mobilumo veikloms įgyvendinti iš valstybės biudžeto, EK ir ES struktūrinių fondų lėšų, skelbiama atranka studentų studijoms užsienio aukštosiose mokyklose arba praktikai užsienio įmonėse ir personalo/dėstytojų dėstymo ir mokymosi vizitams.
Atranka  vyksta iki spalio 31 d.

Informaciniai renginiai apie ERASMUS+ programą

Š. m. rugsėjo 08 d įvadinės savaitės metu pirmo kurso studentai turėjo galimybę susipažinti su Erasmus+ programa bei sužinoti apie galimybes visų studijų programų studentams išvykti studijuoti arba atlikti praktiką užsienyje.
Š. m. rugsėjo 11 d. buvo organizuota konsultacinė diena grožio terapijos studentams apie Erasmus+ programos teikiamas galimybes.
Š. m. rugsėjo 13 d. buvo organizuota konsultacinė diena skubios medicinos pagalbos studentams apie Erasmus+ programos teikiamas galimybes.
Š. m. rugsėjo 15 d. buvo organizuota konsultacinė diena ortopedijos technologijų studentams apie Erasmus+ programos teikiamas galimybes.

Kviečiame studentus ir dėstytojus į informacinį renginį apie Erasmus+ programą bei tarptautines studentų studijų ir praktikos galimybes bei dėstytojų tarptautines dėstymo ir mokymosi galimybes spalio 06 d. Renginys vyks Vilniaus g. 29, 206 auditorijoje. Pradžia 14:30 val.

ERASMUS: kas tai?

Europos Sąjungos programa ERASMUS yra sėkmingiausia pasaulyje mainų programa, skirta aukštųjų mokyklų bendradarbiavimui skatinti, studijų kokybei užtikrinti, studentų, dėstytojų ir kito personalo mainams remti. Šiuo metu programoje dalyvauja daugiau nei 90 proc. Europos aukštojo mokslo institucijų iš 34 šalių, tarp kurių – 28 ES šalys: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.

ERASMUS ir Šv. Ignaco Lojolos kolegija

2013 m. Šv. Ignaco Lojolos kolegijai (ILK) suteikta ERASMUS aukštojo mokslo chartija. Tai atvėrė galimybę dalyvauti ERASMUS+ programoje ir gauti finansinę paramą programos veikloms vykdyti. ERASMUS + programos galimybėmis pasinaudoję ILK studentai ir dėstytojai jau buvo išvykę į Prancūziją, Turkiją, Ispaniją, Italiją, Airiją, Latviją, Belgiją ir kitas šalis.


Informacija studentams


Informacija personalui


 

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma