ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

KAUNO KOLEGIJOS JUSTINO VIENOŽINSKIO MENŲ FAKULTETAS,

LIEPOJOS UNIVERSITETAS IR LIETUVOS DAILĖS UGDYTOJŲ DRAUGIJA

 

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje

MENAS, DIZAINAS IR MENINIS UGDYMAS

Kaunas, 2017 m. lapkričio 30 d.

 

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto, Liepojos universiteto ir Lietuvos dailės ugdytojų draugijos rengiamoje tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „MENAS, DIZAINAS IR MENINIS UGDYMAS”, skirtoje dizaino studijų programos 20- mečiui ir tradicine tapusios konferencijos JVMF 15- metų jubiliejams paminėti.

Konferencijos esmė – skatinti meno, dizaino ir meninio ugdymo kaitą bei inovacijų plėtrą, aptariant  perspektyvos aktualijas su mokslininkais, menininkais, dėstytojais, dailės mokytojais, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistais, pristatant metodinės veiklos rezultatus, atskleidžiant savo kūrybinės (mokslinės/meninės) veiklos originalumą, savitumą, išskirtinumą bei dalyvaujant kūrybinėse dirbtuvėse.

Rengėjai

Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas, Lietuva

Liepojos universitetas, Latvija

Lietuvos Dailės ugdytojų draugija, Lietuva

Konferencijos vieta

Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas, A.Mackevičiaus g. 27, Kaunas.

Svarbios datos

dalyvių registracija iki lapkričio 15 d.,

straipsnius ar kūrybinio darbo metriką siųsti iki lapkričio 15 d.,

darbą (1 vnt.)  parodai pristatyti iki  lapkričio 27 d. Kūrybinį darbą paruošti eksponavimui: parengti kortelę su autoriaus vardu, pavarde, kūrinio pavadinimu, išmatavimais, atlikimo technika.

Konferencijos kalba

lietuvių, rusų, anglų.

Konferencijos medžiaga

Pranešimų pagrindu parengtus straipsnius, numatoma publikuoti konferencijos mokslo darbų leidinyje 2017 metais.

Visi numatomi publikuoti straipsniai turi atitikti mokslo straipsniams keliamus reikalavimus: juose turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnis, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos išvados, nurodyta naudota literatūra.

 

Reikalavimai straipsniams, numatomiems publikuoti konferencijos mokslo darbų leidinyje

SKAITYTI

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma