ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Šv. Ignaco Lojolos kolegija kartu su Neringos savivaldybe pradeda įgyvendinti projektą "Kompleksinės paslaugos šeimai"

calendar iconGegužė 14, 2018

Neringos savivaldybės administracija ir Šv. Ignaco Lojolos kolegija pradeda kartu vykdyti Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojamą projektą pagal 2014 - 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1.-ESFA-V-16 "Kompleksinės paslaugos šeimoms"

Partneriai apjungdami ir kooperuodami savo patirtį, profesines žinias, įgūdžius ir dalykinę reputaciją bendrai įgyvendins projektą "Kompleksinės paslaugos šeimai Neringos savivaldybėje"

Projekto tikslinė grupė - Neringos savivaldybėje gyvenančios šeimos/asmenys

Planuojamos vykdyti veiklos

  1. Psichosocialinė pagalba
  2. Sociokultūrinės paslaugos
  3. Pozityvios tėvystės mokymai
  4. Šeimos įgūdžių ugdymo paslaugos
  5. Vaikų priežiūros paslaugos 

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma