ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Studijų kainos kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims

calendar iconSausis 10, 2018

Valstybinis studijų fondas informuoja, jog studentai, atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigę karinius bazinius mokymus, kviečiami teikti prašymus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti.

Fondas kasmet priima studijas baigusių asmenų prašymus ir dokumentus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti – nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos. Kartu su prašymu asmuo privalo Fondui atsiųsti paštu arba pateikti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
  • asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Asmuo atlikęs karo tarnybą prieš pradėdamas studijas ar studijų metu, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąja mokyklą ir pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus.

Aukštosios mokyklos ne vėliau kaip iki vasario 10 d. duomenis apie Jus pateiks Fondui.

Daugiau informacijos rasite čia 

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma