ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Socialinis darbas

Apie programą

Programos tikslas – parengti europinius standartus atitinkantį specialistą, gebantį efektyviai spręsti Lietuvos kaimo bendruomenių (parapijinių) socialines problemas.

Programos valstybinis kodas: 6531JX003
Programos aprašas AIKOS sistemoje

Studijų kryptis: Socialinis darbas
Studijų trukmė: nuolatinės – 3, ištęstinės – 4 metai*
(*Galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas.)

Programos apimtis kreditais: 180 ECTS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kodėl verta rinktis šią programą?

Didelė socialinių paslaugų paklausa
Ypač didelis individualaus dėmesio žmogaus problemoms poreikis
Įdomi ir prasminga profesinė veikla

Studijos ir praktika

Bendrieji koleginių studijų dalykai: socialinė filosofija, kalbos kultūra, religijotyros įvadas, užsienio kalba (I).

Studijų krypties dalykai: įvadas į studijas, socialinio darbo pagrindai, socialinio darbo vertybės ir etika, socialinio darbo metodai, krikščioniškoji antropologija, asmenybės ir socialinė psichologija, socialinė medicina, socialinės politikos pagrindai, socialinis darbas su senyvo amžiaus asmenimis bendruomenėje, neįgaliųjų socialinė integracija, socialinės rizikos grupių reabilitacija, bendruomenės ir sociokultūrinio darbo bendruomenėje organizavimas, socialinių projektų rengimas ir valdymas, karitatyvinė savanorystė, socialinės gerovės programos, teisės pagrindai, ekonomikos pagrindai, informacinės technologijos, krikščioniškasis dvasingumas, kursinis darbas, baigiamasis darbas ir kt.

Pasirenkamieji studijų dalykai: užsienio kalba (II), sveika gyvensena, informacijos valdymas, karjeros projektavimas, nevyriausybinių organizacijų (NVO) veikla, bendruomenės psichikos sveikata, NVO teisinė bazė, krizių psichologija, sociologijos įvadas, socialinė edukologija, tarptautinės programos ir projektai, viešojo administravimo pagrindai, ir kt.

Profesinės veiklos praktikos: pažintinė praktika, asmens/šeimos socialinės gerovės praktika, bendruomeninės gyvensenos praktika.

Tarptautinė patirtis:  ERASMUS+ studijos ir praktika

Profesinės karjeros galimybės

Darbas socialinės ir sveikatos apsaugos sistemoje, teisėsaugos institucijose, ugdymo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, parapijose; individualus verslas; magistrantūros studijos.

Studijos: aukštojo mokslo institucijose, kuriose vykdomos socialinių mokslų studijų srities programos; studijas galima tęsti magistrantūros programose: Socialinis darbas, Reabilitacija, Edukologija, Viešasis administravimas ir pan.

Priėmimo sąlygos

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma