ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Skubios medicinos pagalbos studijos ILK

calendar iconBirželis 13, 2017

Laiku ir tinkamai suteikus pirmąją bei būtinąją medicinos pagalbą, galima išgelbėti žmogui gyvybę. Ignaco Lojolos kolegija ruošia specialistus, kurie dažnai vadinami „angelais sargais“.

Skubi medicinos pagalba (toliau SMP) – tai unikali ir vienintelė studijų programa Lietuvoje, kurią vykdo Šv. Ignaco Lojolos kolegija. Ši studijų programa atsirado dėl didžiulio specialistų poreikio, o jų pertekliaus darbo rinkoje nėra. Studijų programa vykdoma bendradarbiaujant su Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacija, tad studijų procese galime užtikrinti profesionalų ir kokybišką tiek teorinį, tiek praktinį studentų rengimą. 

Studijuojant šioje studijų programoje pagrindinis dėmesys skiriamas parengti į praktinę veiklą orientuotus skubios medicinos pagalbos specialistus, kurie gebėtų savarankiškai ir kartu su medikų komanda teikti pirmąją bei būtinąją  ar neatidėliotiną medicinos pagalbą įvairių amžiaus grupių asmenims, atsižvelgiant į patirtų traumų pobūdį bei gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį. Svarbu ne tik suteikti pirmąją pagalbą, bet ir sugebėti ligonius ar nukentėjusius asmenis transportuoti į medicinos įstaigą ir užtikrinti reikiamą gyvybinių funkcijų palaikymą. 

Šį pavasarį Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Ministerija) nutarimu buvo patvirtinta, jog nuo šiol Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje vykdomos Skubios medicinos pagalbos studijų programos absolventams bus suteikiamas ne tik sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis, bet ir skubios medicinos pagalbos paramediko profesinė kvalifikacija.

Ką absolventams suteikia skubios medicinos pagalbos paramediko profesinė kvalifikacija? Kokios gaunamos papildomos naudos?

Profesinė kvalifikacija – tai kvalifikacija, patvirtinta formalios kvalifikacijos įrodymu (diplomu, pažymėjimu, kompetenciją patvirtinančiu dokumentu) ir/arba profesine patirtimi. Neturint profesinės kvalifikacijos yra apsunkintas įsidarbinimas į medicinos įstaigas.

Kuomet Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) atliko SMP studijų programos vertinimą - viena iš ekspertų pastabų buvo kvalifikacijos suteikimas Skubios medicinos pagalbos absolventams. Po ilgų diskusijų su LR Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybine akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos buvo patvirtinta profesinė kvalifikacija - skubios medicinos pagalbos paramedikas. Tačiau ir tai dar ne pabaiga – šiuo metu rengiami dokumentai, kurie aprašys profesinės veiklos kompetencijas, teises, pareigas ir atsakomybę.

Kokios galimybės Skubios medicinos pagalbos specialistus įtraukti į Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašą?

Bendradarbiaujant su LR Sveikatos apsaugos ministerija tikimasi parengti dokumentus, kurie leis Skubios medicinos pagalbos specialistams suteikti spaudo numerį ir / arba licenciją. Ką tai reiškia? Lietuvoje specialistai yra skirstomi į asmens sveikatos priežiūros specialistus ir  specialistus teikiančius kitas sveikatinimo paslaugas. Specialistai, teikiantys kitas sveikatinimo paslaugas šiuo metu nėra licencijuojami ir jiems nėra suteikiamas spaudo numeris. Asmens sveikatos priežiūros specialistai yra licencijuojami taip pripažįstant jų kvalifikaciją.

Kokios galimybės SMP absolventų įsidarbinamumui?

Dalis studentų jau dabar dirba greitosios medicinos pagalbos stotyse, didžioji dalis dirbančiųjų yra baigę paramediko mokymo programą ir kelia savo kvalifikaciją siekdami aukštesnio kvalifikacinio laipsnio.

Pirmoji Skubios medicinos pagalbos absolventų laida išeis 2018 m. birželio mėn. taigi tikroji įsidarbinamumo situacija paaiškės vėliau, bet iš esmės specialistų trūksta, nes felčeriai jau senai neberengiami. Taigi, darbo vietos laukia puikiai paruoštų specialistų. 

156115611561

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma