ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Skubi medicinos pagalba

Apie programą

Studijų programos tikslas – parengti į praktinę veiklą orientuotus skubios medicinos pagalbos specialistus, gebančius savarankiškai ir kartu su medikų komanda teikti pirmąją bei būtinąją ar neatidėliotiną medicinos pagalbą įvairių amžiaus grupių asmenims, atsižvelgiant į patirtų traumų pobūdį bei gyvybinių funkcijų sutrikimo laipsnį, tinkamai transportuoti ligonius ir nukentėjusiuosius į medicinos įstaigą, užtikrinti reikiamą gyvybinių funkcijų palaikymą. Tai vienintelė Lietuvoje profesinio bakalauro studijų programa, rengianti šios srities specialistus.

Programos valstybinis kodas: 6531GX010
Studijų kryptis: Medicinos technologijos
Studijų trukmė: nuolatinės – 3*
(*Galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas.)

Programos apimtis kreditais: 180 ECTS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras ir skubios medicinos pagalbos paramediko profesinė kvalifikacija

Studijų programos aprašas AIKOS sistemoje

Studijos ir praktika

Bendrieji koleginių studijų dalykai: įvadas į studijas, profesinė etika, filosofijos pagrindai, užsienio kalba (I), informacinės technologijos.

Studijų krypties dalykai: anatomija-fiziologija, sveikatos teisė, ūmių organizmo būklių patologija, asmens ir socialinė psichologija, farmakologija, pirmoji medicinos pagalba, mikrobiologija, elektrokardiografija, žmogaus sauga, ūmios chirurginės ligos, ūmios infekcinės ligos, ūmios neurologinės ligos, ūmios terapinės ligos, neatidėliotina akušerinė-ginekologinė pagalba, ūmios traumatologinės būklės, neatidėliotina psichiatrinė pagalba, tyrimų metodologija, ūmios pediatrinės būklės, sveika gyvensena, ūmios akių ir ANG ligos, visuomenės sveikata, skubioji toksikologinė pagalba, odos ir venerinės ligos, prevencinė medicina, baigiamojo darbo rengimas, skubios medicinos pagalbos organizavimas ir valdymas, katastrofų medicina.

Pasirenkamieji studijų dalykai: užsienio kalba (II), specialybės kalba.

Profesinės veiklos praktikos: pažintinė praktika, skubios medicinos pagalbos profesinės veiklos praktika, baigiamoji praktika.

Tarptautinė patirtis: ERASMUS+ studijos ir praktika

Profesinės karjeros galimybės

Darbas: greitosios medicinos pagalbos stotyse, priėmimo skyriuose, intensyvios terapijos skyriuose, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, ambulatorijose, slaugos ligoninėse, sanatorijose, senelių namuose, vaikų ir jaunimo globos namuose, šeimos sveikatos klinikose, priklausomybių centruose.

Studijos: aukštojo mokslo institucijose, kuriose vykdomos biomedicinos mokslų studijų srities programos; studijas galima tęsti magistrantūros programose: Reabilitacija, Slauga, Visuomenės sveikata, Visuomenės sveikatos vadyba, Papildomoji ir alternatyvioji medicina ir pan.

Priėmimo sąlygos

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma