ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

SIELOVADINĖS RŪPYBOS STUDENTĖ - ERASMUS PRAKTIKA BUVO ĮSPŪDINGA TIEK ASMENINE, TIEK PROFESINE PATIRTIMI

calendar iconSausis 23, 2018

Erasmus – tai galimybių programa, džiaugiuosi ir esu dėkinga už suteiktą  galimybę sudalyvauti Erasmus praktikos programoje Italijoje.

Ši programa- tai puikus šansas norintiems įgyti praktinių įgūdžių, tarptautinės patirties, išmėginti save, stiprinti savo dvasines-vertybines nuostatas, susipažinti su kitos šalies kultūra, praplėsti draugų ratą.

Praktiką atlikau Villa Mele slaugos ligoninėje (RSSA). Šioje ligoninėje teikiamos socialinės ir sveikatos paslaugos fizines, bei psichines negalias turintiems žmonėms, suteikiama pagalba vyresnio amžiaus žmonėms, kurie patys negali savarankiškai gyventi namuose.

Villa Mele yra pusiaukelėje tarp jūros ir natūralios gamtos grožiu garsėjančio Gargano nacionalinio parko, netoli Rodi Garganico miestelio. Nuoširdus, džiaugsmingas ligoninės personalas, puikios gyvenimo sąlygos ir kaskart gausa ir skoniu stebinantis itališkas maistas negali palikti abejingų. Atvykusi į Villa Mele pasijutau tapusi didelės šeimos dalimi, kurioje žmonės tampa artimi, bendruomeniški, pasiruošę padėti.

Šis laikotarpis buvo įspūdingas asmenine ir profesine patirtimi, suteikė daugiau pasitikėjimo savo kūrybiniais, intelektiniais ir socialiniais gebėjimais. Erasmus praktika buvo stimulas mokintis italų kalbą, gera darbinė patirtis.

Praktikos Italijoje metu turėjau galimybę plačiau susipažinti su Villa Mele slaugos ligoninės pacientų sielovada, laisvalaikio užimtumo sistema, galėjau panaudoti studijų metu įgytas žinias ir įgauti daugiau praktinių įgūdžių.  

Nesvarbu kokioje šalyje bebūtume, esant šalia sergančio žmogaus  pirmiausiai susiduriame su kančia. Dažnai žmogus kenčia ne tik nuo fizinio, bet ir dvasinio skausmo. Mes negalime atkentėti už jį jo kančios, bet buvimas kartu, užuojauta, bendra malda gali suteikti jėgų, padėti atsitiesti.

Sunkiai sergantiems Villa Mele gyventojams ypač reikalinga dvasinė pagalba, atjauta. Net tuomet, kai pritrūkdavo italų kalbos žinių, šypsena, apkabinimas, malda visuomet galėjo suvienyti. Man, kaip būsimai sielovados specialistei, darbe su ligoniais labai svarbu tvirtos dvasinės-vertybinės nuostatos. Džiaugiuosi, kad galėjau padėti RRSA gyventojams atsiremti į tikėjimą- kartu melstis, lydėti sergančiuosius į Rodi Garganico miestelyje esančias bažnyčias, padėti organizuoti Šv. Mišias Villa Mele ligoninėje. Didelius išgyvenimus paliko piligriminė kelionė į  San Giovanni Rotondo miestelį, kur yra Šv.Tėvo Pijaus relikvijos.

Villa Mele slaugos ligoninėje didelis dėmesys skiriamas gyventojų įgūdžių ir gebėjimų stiprinimui, fizinės ir psichologinės autonomijos skatinimui, poreikių ir troškimų įgyvendinimui. Veikla vykdavo dažniausiai ryte, kiekvieną savaitės dieną, būdavo nukreipta į kažkurią didesnę gyventojų grupę. Veiklos programos paskirstytos į profesines veiklas, pramogas, individualias tobulinimo programas, religines programas. Esu dėkinga ligoninės administracijai, kuri pasitikėjo manimi, suteikė galimybę bendrauti su RRSA gyventojais, rūpintis jų dvasine sveikata, kartu su socialinėmis darbuotojomis (Italijoje labai vertinama specialybė), organizuoti užimtumo veiklą, vesti fotografijos, muzikos terapijos užsiėmimus. Gavau vertingą patirtį dalyvaujant komandiniame darbe. 

Manau, kad nauji įgūdžiai ir patirtis Villa Mele slaugos ligoninėje pravers tolesnėms studijoms ir darbui Lietuvoje.

 

Tekstas ir nuotraukos: Irutė Jaruševičiūtė, Sielovadinės rūpybos studentė, II kursas

1785178517851785178517851785178517851785

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma