ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Ortopedijos technologija

Apie programą

Tai unikali ir perspektyvi studijų programa, kurią Lietuvoje vykdo tik Šv. Ignaco Lojolos kolegija. Programos tikslas – parengti ortopedijos technologijos specialistus, gebančius organizuoti aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis procesą siekiant pagerinti asmens fizinę savijautą ir padidinti jo savivertę.

Programos valstybinis kodas: 6531GX009
Studijų programos aprašas AIKOS sistemoje

Studijų kryptis: Medicinos technologijos
Studijų trukmė: nuolatinės – 3, ištęstinės – 4 metai*
(*Galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas.)

Programos apimtis kreditais: 180 ECTS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

Studijos ir praktika

Bendrieji koleginių studijų dalykai: filosofijos pagrindai, sociologija, psichologijos pagrindai, informacinės technologijos.

Studijų krypties dalykai: įvadas į studijas, anatomija-fiziologija, matematika, sveikatos teisė, profesinė etika, polimerų chemija, ortopedinių gaminių medžiagos, gamybos įrengimai, specialybės technologija, neatidėliotina pirmoji pagalba, žmogaus sauga, teorinė mechanika, tyrimų metodologija, vadybos ir verslo pagrindai, kursinis darbas, biomechanika, reabilitacija, specialioji braižyba ir ortopedinių gaminių projektavimas, patologija, baigiamasis darbas.

Pasirenkamieji studijų dalykai: protezavimo biomechanika, ortezavimo biomechanika, protezavimo patologija, ortezavimo patologija, protezavimo technologija, ortezavimo technologija, užsienio kalba (II), kalbos kultūra.

Profesinės veiklos praktikos: medžiagotyros ir įrengimų praktika, specialybės technologijos praktika, protezavimo praktika, ortezavimo praktika, paslaugų organizavimo praktika, klientų aptarnavimo praktika.

Tarptautinė patirtis: ERASMUS+ studijos ir praktika

Profesinės karjeros galimybės

Darbas privačiose ir valstybinėse klinikose, reabilitacijos centruose ir laboratorijose
Individuali veikla, susijusi su ortopedo technologo profesine kompetencija
Magistrantūros studijos

Priėmimo sąlygos

Kodėl verta rinktis?

Didėjanti ortopedinių technikos priemonių paklausa
Ortopedijos technologijos specialistų trūkumas
Įdomi, perspektyvi ir prasminga profesinė veikla

 

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma