envelope icon

ĮMONĖS REKVIZITAI

Šv. Ignaco Lojolos kolegija
Įmonės kodas 302485644
 
Vilniaus g. 29, LT-44286 Kaunas
Tel. (8 37) 20 02 60, el. p. ilk@ilk.lt
 

 
DIREKTORIUS
 
Dr. Aivaras Anužis, el. p. aivaras.anuzis@ilk.lt 
 


STUDIJŲ IR MOKSLO VADOVĖ,
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 
 
Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, el. p. vilma.zydziunaite@ilk.lt
 


VADOVĖ DVASINIAM UGDYMUI,
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA 
 
Dr. Vilija Karaliūnaitė, el. p. vilija.karaliunaite@ilk.lt
 


BENDRŲJŲ REIKALŲ VADOVĖ

Birutė Rakauskienė, el. p. birute.rakauskiene@ilk.lt
 STUDENTŲ PRIĖMIMAS

Studentų priėmimas, el. p. priemimas@ilk.lt
 


PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKYRIUS

Vadovė Eglė Purvaneckaitė, el. p. egle.purvaneckaite@ilk.lt
Dalė Bernotaitienė, el. p. dale.bernotaitiene@ilk.lt
Projektai, el. p. projektai@ilk.lt
 


ERASMUS+ STUDIJOS IR PRAKTIKA

el. p. erasmus@ilk.lt
 


PERSONALO VADOVĖ

Sigita Želnė, el. p. sigita.zelne@ilk.lt
 BUHALTERIJA

Vyr. buhalterė Eglė Geležauskienė, el. p. egle.gelezauskiene@ilk.lt
Justina Stankutė, el. p. justina.stankute@ilk.lt
 VEIKLOS ADMINISTRAVIMO VADOVĖ

Lina Šedbarė, el. p. lina.sedbare@ilk.lt
 IT SKYRIUS

 
IT specialistas, el. p. administratorius@ilk.lt
 


ATEITIES PROFESIJŲ CENTRAS

El. p. rinkisprofesija@ilk.lt
 STUDENTŲ ATSTOVYBĖ (ILK SA)

El. p. ilksa@ilk.lt

 

 

envelope icon
SVEIKATOS MOKSLŲ IR TECHNOLOGIJŲ KATEDRA:
 
ORTOPEDIJOS TECHNOLOGIJA
GROŽIO TERAPIJA
SKUBI MEDICINOS PAGALBA
KULINARINIS MENAS
 
 
STUDIJŲ PROGRAMŲ KURATORĖS
 
Ortopedijos technologija / Skubi medicinos pagalba
Inga Likienė, el. p. inga.likiene@ilk.lt 
 
Grožio terapija 
Agnė Baltuškienė, el. p. agne.baltuskiene@ilk.lt 
 
Kulinarinis menas 
Agnė Baltuškienė, el. p. agne.baltuskiene@ilk.lt 
 
 

 
 
SOCIALINĖS GEROVĖS IR MENŲ KATEDRA:
 
SOCIALINIS DARBAS
SVETINGUMO VADYBA
ĮVAIZDŽIO DIZAINAS
SIELOVADINĖ RŪPYBA
 
 
STUDIJŲ PROGRAMŲ KURATORĖS
 
 Socialinis darbas / Sielovadinė rūpyba
Inga Likienė, el. p. inga.likiene@ilk.lt 
 
 Svetingumo vadyba
Sandra Baužienė, el. p. sandra.bauziene@ilk.lt
 
 Įvaizdžio dizainas
Agnė Baltuškienė, el. p. agne.baltuskiene@ilk.lt