ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Įvaizdžio dizainas

Apie studijų programą

Programos tikslas – parengti mados dizaino specialistą, gebantį sukurti vientisą įvaizdį, pritaikyti jį prie individualių užsakovo poreikių bei įgyvendinti remiantis vidinės ir išorinės darnos principais. Programos išskirtinumas – krikščioniškos vertybės ir visuminis požiūris į asmenybę.

Programos valstybinis kodas: 6531PX001
Programos aprašas AIKOS sistemoje

Studijų kryptis: Dizainas
Studijų trukmė: nuolatinės – 3, ištęstinės – 4 metai
(*Galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas.)

Programos apimtis kreditais: 180 ECTS
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Menų profesinis bakalauras

Studijos ir praktika

Bendrieji koleginių studijų dalykai: meno filosofijos pagrindai, estetika, sociologijos pagrindai, bendravimo psichologija, užsienio kalba, teisės pagrindai ir kt.

Studijų krypties dalykai: įvadas į studijas meno istorija, dizaino pagrindai, plastinė anatomija, kostiumo istorija, spalvotyra, piešimas, kompiuterinė grafika, stilių analizė ir mados tendencijos, aprangos dizaino pagrindai, konstrukcinis modeliavimas, šukuosenų dizaino pagrindai, kosmetikos technologijos, aksesuarų gamybos technologijos, taikomųjų tyrimų metodologija, profesinės vertybės ir etika, įvaizdžio koncepcija, įvaizdžio projektavimas, fotografijos pagrindai, įvaizdžio psichologija, įvaizdžio projekto vizualizacija, įvaizdžio projekto pristatymas, mados verslo pagrindai ir kt.

Pasirenkamieji studijų dalykai: meno projektų valdymas, specialiojo įvaizdžio projektavimas, kalbos kultūra, užsienio kalba II, informacinės technologijos, informacijos valdymas, viešasis kalbėjimas ir kt.

Profesinės veiklos praktikos: pažintinė praktika, technologinė praktika, kūrybinė praktika, individualaus įvaizdžio kūrimo praktika, baigiamoji praktika.

Tarptautinė patirtis: ERASMUS+ studijos ir praktika

Fotoalbumas

Kodėl verta rinktis šią specialybę?

Didėjantis įvaizdžio dizainerių paslaugų poreikis
Daug ir įvairių profesinės veiklos galimybių
Įdomus ir kūrybingas darbas, skatinantis nuolat tobulėti

Karjeros ir tolesnių studijų galimybės

Darbas mados industrijos, grožio, meno, kultūros, pramogų ir prekybos sferoje; individualus verslas; studijos Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal tos pačios studijų krypties universitetines pirmosios ir antrosios pakopų studijų programas. Ketinantiems studijuoti magistrantūroje būtinos papildomosios studijos.

Studijos: Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal tos pačios studijų krypties universitetines pirmosios ir antrosios pakopų studijų programas. Ketinantiems studijuoti magistrantūroje būtinos papildomos studijos.

Priėmimo sąlygos

Stojamasis egzaminas

  • Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis
  • Įvaizdžio dizainas (aprašymas ir reikalavimai)
  • Stojantieji per Bendrąjį priėmimą į Kolegijoje vykdomą menų studijų srities Įvaizdžio dizaino studijų programą privalo laikyti stojamąjį egzaminą, į kurį registruojamasi LAMA BPO informacinėje sistemoje pateikiant prašymą. Informacija apie egzamino pobūdį, datą, laiką bei vietą bus skelbiama LAMA BPO tinklalapyje ir Kolegijos tinklalapyje www.loyola.lt.

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma