ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Institucinis priėmimas

 • Institucinį priėmimą organizuoja ir vykdo Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta Kolegijos priėmimo komisija pagal 2018 m. priėmimo taisyklėse nustatytą tvarką ir terminus.
 • 2018 m. Institucinis priėmimas bus vykdomas gegužės 7 – gegužės 31 d., rugpjūčio 24 – rugsėjo 29 d.
 • (Kolegijos direktoriaus sprendimu institucinis priėmimas gali būti vykdomas ir kitu laiku.)
 • Stojantieji per Institucinį priėmimą gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Metinės studijų kainos.
 • Instituciniame priėmime gali dalyvauti asmenys, dalyvavę Bendrajame priėmime ir jame nedalyvavę.

Pateikiami dokumentai

Stojančiųjų dokumentai priimami Kolegijoje (Vilniaus g. 29, Kaunas).

 • Asmens tapatybės kortelė arba pasas;
 • Asmens fotonuotrauka (3×4);
 • Brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai (originalą parodyti, kopiją įteikti);
 • Pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus;
 • Diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
 • Visi kiti papildomą profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
 • Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
 • Kvitas, įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (įteikti).

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma