ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Institucinis priėmimas

Institucinį priėmimą organizuoja ir vykdo Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta Kolegijos priėmimo komisija pagal 2018 m. priėmimo taisyklėse nustatytą tvarką ir terminus.

2018 m. Institucinis priėmimas bus vykdomas gegužės 7 – gegužės 31 d., rugpjūčio 24 – rugsėjo 29 d.
(Kolegijos direktoriaus sprendimu institucinis priėmimas gali būti vykdomas ir kitu laiku.)

Stojantieji per Institucinį priėmimą gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Metinės studijų kainos (informacija bus pateikta artimiausiu metu).

Instituciniame priėmime gali dalyvauti asmenys, dalyvavę Bendrajame priėmime ir jame nedalyvavę.

Pateikiami dokumentai

Stojančiųjų dokumentai priimami Kolegijoje (Vilniaus g. 29, Kaunas).

  • Asmens tapatybės kortelė arba pasas;
  • Asmens fotonuotrauka (3×4);
  • Brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai (originalą parodyti, kopiją įteikti);
  • Pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus;
  • Diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
  • Visi kiti papildomą profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
  • Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
  • Kvitas, įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (įteikti).

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma