ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Informacija dėl socialinių stipendijų prašymų pildymo

calendar iconLapkritis 22, 2017

Vadovaujantis socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 "Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas) 16 punktu, Fondas kiekvieną mėnesį po to, kai Fondo valdyba patvirtina studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą, jeigu yra pagal Aprašo 9 ir 10 punktus lėšų likutis, skelbia papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą. 

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2017 m. rudens semestrą papildomo priėmimo metu, nuo 2017 m. lapkričio 24 d. iki gruodžio 6 d. (įskaitytinai) privalo per Fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/] prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau - IS "PARAMA") ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2017 m. rudens semestras).

Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją. Primename, kad socialinė stipendija studentams  skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki studijų pabaigos. Studentas, kuris užpildo prašymą papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma