ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Informacija dėl socialinių stipendijų prašymų pildymo

calendar iconRugsėjis 11, 2017

Vadovaujantis socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 "Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas) 11.2 p., Fondas informuoja, kad nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d. vyks socialinių stipendijų prašymų pildymas dėl 2017 m. rudens  semestro socialinės stipendijos gavimo. 

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją, privalo per Fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/] prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau - IS "PARAMA") ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2017 m. rudens semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją. Primename, kad socialinė stipendija studentams  skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki studijų pabaigos. 

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma