ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Informacija dėl socialinių stipendijų

calendar iconSausis 22, 2018

Valstybinis studijų fondas informuoja dėl socialinių stipendijų. 

Nuo 2018 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d. per Valstybinio studijų fondo (toliau - Fondas) informacinę sistemą "Parama" vyksta prašymų pildymas socialinei stipendijai 2018 m. pavasario semestre gauti. Socialinę stipendiją gali gauti tik tie studentai, kurie atitinka nors vieną kriterijų: 

  1. 4.1 kriterijus - socialinė pašalpa pagal LR Piniginės paramos įstatymą. Socialinę pašalpą gauna savo šeimos sudėtyje arba kaip vienas gyvenantis asmuo. 
  2. 4.2 kriterijus - neįgalumas. Studentui nustatytas 45 proc. darbingumas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis. 
  3. 4.3 kriterijus - našlaitis. Studentas netekęs abiejų tėvų arba buvo globojamas iki pilnametystės. 

Studentas, pažymėjęs 4.3 kriterijų, iki pildymo pabaigos, t.y. vasario 20 d. turi pateikti Fondui įrodančius dokumentus (jeigu tokių dokumentų dar nebuvo pateikęs) originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas. 

Daugiau informacijos - https://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/socialines-stipendijos-3 

 

 

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma