ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Faktai ir skaičiai

2016 m. rugsėjo 5 d. duomenimis Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje studijuoja 455 studentai.

2016 m. į pirmą kursą rugsėjo 5 d. duomenimis priimti 176 studentai:

Grožio terapija - 69 studentai,
Įvaizdžio dizainas - 5 studentai,
Ortopedijos technologija - 13 studentų,
Socialinis darbas - 13 studentų,
Svetingumo vadyba - 19 studentų,
Sielovadinė rūpyba - 19 studentų,
Skubi medicinos pagalba - 38 studentai.

Iš jų į valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (kurios dydis lygus studijų kainai) vietas priimti 31. (17,61 proc.).

2016 m. 13 studentų gauna tikslinį finansavimą.

2016 m. studijas baigė 81 studentai.

Per visą Šv. Ignaco Lojolos kolegijos gyvavimo laikotarpį kolegiją baigė 195 absolventai;

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma