ilk@ilk.lt   +370 37 200 260

Bureau Veritas sertifikatas

2015 m. liepos 31 d. Šv. Ignaco Lojolos kolegijai išduotas tarptautinis Bureau Veritas sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad Bureau Veritas Holding SAS – UK Branch įvertino organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka vadybos sistemos standarto ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus.

Sertifikavimo sritis – aukštojo mokslo studijų organizavimas ir vykdymas bei švietimui būdingų paslaugų veikla; studijų ir mokymo programų rengimas; mokslo ir meno tiriamoji ir taikomoji veikla.

Partneriai

Partneriai / 2016-08-31

Partneriai: 

Kontaktų forma